ŘÍZENÁ CHŮZE S RUMCAJSEM A MANKOU23. 5. 2020

Začátek: od 14:30 - 15:30 hodin v kulturním domě
Tato řízená chůze povede na kopec Špičák a děti budou plnit úkoly, které jim připravil Rumcajs s Mankou.
Délka trasy: přibližně 1 km
Budeme se těšit!