Zahájení lázeňské sezóny 201925. 5. 2019

Léčebné lázně Lázně Kynžvart a Město Lázně Kynžvart si Vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení lázeňské sezóny a oslavu Dětského dne v sobotu 25. 5. 2019

PROGRAM OSLAV

10:15
Průvod mažoretek a DOM ZUŠ Mariánské Lázně z náměstí k prameni Richard
Projevy představitelů
Žehnání minerálních pramenů opatem kanonie Premonstrátů P. F. Z. Lobkowiczem u pramene Richard

13:00
Zahájení oslav Dětského dne Loutky bez hranic - program pro děti: divadlo, dílničky, soutěže v parku u Balnea
Ukázky IZS - Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje v parku u pramene Richard

18:00
Koncert zpěvačky AIKO v parku u Balnea

20:00
Koncert skupiny PESTALOZZI v parku u Balnea

22:00
Diskotéka v kulturním sále lázní