SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM8. 3. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE V KOLEKTIVU
Začátek: 9:00 hodin
Srdečně zveme do tělocvičny lázní (vedle LD Orlík).
S sebou: sportovní oděv, obuv do tělocvičny a hlavně dobrou náladu.