VYSTOUPENÍ KOZLÍKA BERTÍKA12. 6. 2019

Srdečně zveme do lázeňského parku k Balneu na přibližně půlhodinový program s informacemi o zakrslé holandské kozičce, předvedení krátké drezury, překážky, slalom, kontakt dětí s kozou, ...
Cena: 40,- Kč/dítě
Nutná rezervace u kulturní referentky.
Toto vystoupení nedoporučujeme dětem s alergií na zvířecí srst.
VYSTOUPENÍ SE NEKONALO ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ.