VYSTOUPENÍ KOZY RÓZINKY14. 4. 2018

Od 15:30 hodin v parku u Balnea
Přibližně půl hodinový program s informacemi o tomto plemeni, předvedení krátké drezury, překážky, slalom, nakonec samotný kontakt dětí s kozou.
Toto vystoupení nedoporučujeme dětem s alergií na zvířecí srst.