VYSTOUPENÍ KOZY RÓZINKY14. 5. 2018

Přibližně půl hodinový program s informacemi o zakrslé holandské koze, předvedení krátké drezury, překážky, slalom, kontakt dětí s kozou, ...
Od 15:30 hodin v parku u Balnea
Toto vystoupení nedoporučujeme dětem s alergií na zvířecí srst.