Dětský koutek

Dětský koutek

Provozní doba

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek
08.00 - 11.00 + 13.00 - 15.30

Středa
09.00 - 11.00 + 13.00 - 16.30

Maximální doba pobytu dítěte je 90 min.

Vnitřní řád dětského koutku

 1. V dětském koutku mohou být umístěny děti ve věku od 3 do 12 let, musí být soběstačné. Maximální doba pobytu je 90 minut.
 2. Dítě do koutku přivádí a z něj vyzvedává doprovázející osoba – zákonný zástupce. Při první návštěvě předá vychovatelce vyplněný Evidenční list.
 3. V šatně si dítě odloží svrchní oblečení a přezuje se do přinesené vlastní domácí obuvi vhodné do herny.
 4. Pitný režim zajišťují pro děti doprovázející osoby. Láhev s nápojem musí být označena jménem dítěte nebo značkou.
 5. Během pobytu děti nekonzumují žádné jídlo.
 6. Při předávání dítěte vychovatelce doprovázející osoba upozorní na jakékoliv případné momentální indispozice dítěte. Do přehledu zapíše jméno dítěte a předpokládaný čas jeho vyzvednutí z klubu.
 7. Při pobytu děti respektují pokyny vychovatelky, chovají se ohleduplně k ostatním dětem a šetrně zacházejí s vybavením herny.
 8. V dětském koutku není dovoleno používat mobilní telefony a tablety.
 9. Po dobu pobytu dítěte v dětském koutku musí být doprovázející osoba k zastižení na uvedeném telefonním čísle.
 10. Po skončení pobytu je dítě osobně předáno doprovázející osobě, která se prokáže občanským průkazem, a ta potvrdí převzetí svým podpisem.
 11. Závažné porušování pravidel tohoto řádu může být důvodem k zamezení dalšího pobytu dítěte v dětském koutku.