ŘÍZENÁ CHŮZE S RUMCAJSEM A MANKOU14. 3. 2020

Tato řízená chůze povede na kopec Špičák a děti budou plnit úkoly, které jim připravil Rumcajs s Mankou.
Délka trasy: přibližně 1 km
Začátek: od 14:30 - 15:30 hodin v kulturním domě
Nezapomeňte balneokarty, které budeme potvrzovat na začátku vycházky.