Důležitá upozornění

Od 17. července bude pokračovat další etapa realizace projektu "Léčebné lázně Lázně Kynžvart - Revitalizace parkových ploch" s termínem dokončení do 30. 11. 2019. 
Prosíme dodržujte bezpečnostní pokyny, nevstupujte na vyhrazená a označená místa probíhajících prací, hrozí nebezpečí úrazu, pádu větví, překážek na zemi.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Možnost pořádání škol v přírodě
4. - 13. 12. 2019 LD Výsluní
Více podrobností zde