Pracovní příležitosti

Léčebné lázně Lázně Kynžvart přijmou všeobecnou zdravotní sestru

Požadujeme:

Kvalifikační předpoklady:
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni,
 • znalost cizího jazyka výhodou,
 • zdravotní způsobilost,
 • bezúhonnost,
 • souhlas k využití osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Žádosti:
 • s doložením životopisu, 
 • s přehledem dosavadní odborné praxe,
 • kopie dokladů o vzdělání,
 • osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
 • platný výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
zasílejte na adresu:
Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart.

Bližší informace poskytne vrchní sestra pí. Eva Blažčíková,
telef. č.: 354 672 128, e-mail: blazcikova@lazne-kynzvart.cz www.lazne.kynzvart.cz

Ředitel Léčebných lázní Lázně Kynžvart vypisuje výběrové řízení na místo vedoucího lékaře

Kvalifikační požadavky:
 • VŠ lékařského směru,
 • specializovaná způsobilost v oboru rehabilitace a fyzikální medicíny, pediatrie, vnitřního lékařství, případně v jiném oboru léčených indikací,
 • odborná způsobilost v oboru pediatrie výhodou,
 • minimálně 5 let praxe ve vedoucí funkci, (praxe v lázeňství výhodou), managerské dovednosti a zkušenosti s vedením týmu,
 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni,
 • znalost cizího jazyka výhodou,
 • zdravotní způsobilost,
 • bezúhonnost,
 • řidičský průkaz sk. B

K přihlášce připojit:
 • životopis zaměřený na přehled dosavadní odborné praxe,
 • doklady o vzdělání (ověřené kopie),
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • souhlas s využitím osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení,
 • návrh koncepce řízení lékařského týmu Léčebných lázní Lázně Kynžvart

Služební byt v případě potřeby k dispozici.
Další informace poskytne náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči
MUDr. J. Nebesař, telef. č.: 354 672 120.
Písemné přihlášky k výběrovému řízení (VŘ) zasílejte poštou nebo osobně doručte v zalepené obálce
s označením VŘ – vedoucí lékař na adresu:
Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart.

Ředitel Léčebných lázní Lázně Kynžvart přijme do lékařského týmu lékaře/lékařku

Kvalifikační požadavky:
 • VŠ lékařského směru,
 • odborná nebo specializovaná způsobilost v oboru pediatrie nebo vnitřního lékařství, případně v jiném oboru léčených indikací, specializovaná způsobilost v oboru RFM výhodou,
 • znalost práce na PC na uživatelské úrovni,
 • znalost cizího jazyka výhodou,
 • zdravotní způsobilost,
 • bezúhonnost

K přihlášce připojit:
 • životopis zaměřený na přehled dosavadní odborné praxe,
 • doklady o vzdělání (ověřené kopie),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • souhlas s využitím osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Služební byt v případě potřeby k dispozici.
Další informace poskytne náměstek pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči
Prim. MUDr. J. Nebesař, telef. č.: 354 672 120.
Žádosti zasílejte poštou na adresu:
Léčebné lázně Lázně Kynžvart, Lázeňská 295, 354 91 Lázně Kynžvart.