O nás

Velkou předností Léčebných lázní Lázně Kynžvart vedle unikátního přírodního bohatství je jejich charakter lázní rodinného typu. To znamená, že se zde může současně léčit dětský pacient i jeho doprovod (rodič, prarodič) na základě schválených Návrhů na lázeňskou léčbu zdravotní pojišťovnou, a to ve stejné indikaci popřípadě různých indikací pro dětského a dospělého pacienta podle Indikačního seznamu lázeňské péče.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče hrazená zdravotní pojišťovnou

Délka pobytu: 28 dní/21 dní (s možností prodloužení, v závislosti na druhu indikace)

Prodloužení pobytu je možné po návrhu lékaře v lázeňském zařízení a na základě schválení revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Nebo si klient může pobyt prodloužit sám na vlastní náklady za zvýhodněnou cenu.

Úhrada zdravotní pojišťovny: Péče je plně hrazená pojišťovnou včetně samotné léčby, ubytování i stravy. Klient hradí pouze lázeňský poplatek 20 Kč/noc. Příplatek za ubytování nad standardem zdravotní pojišťovny a volitelnou výběrovou stravu viz ceník.

Pracovní neschopnost: Klient je po dobu léčby v pracovní neschopnosti.

Nástup do lázní: Nástup na pobyt je podle indikace do 3 až 6 měsíců od vystavení návrhu na poskytnutí lázeňské péče. U pooperačních a poúrazových stavů je nástup na pobyt neprodleně nebo do 3 až 12 měsíců od úrazu nebo operace v závislosti na druhu indikace. V této lhůtě musí klient, podle volné ubytovací kapacity lázní, na svůj pobyt nastoupit. Po schválení je návrh doručen na rezervační oddělení lázní, které zašle klientovi zvací dopis. V něm je upřesněn datum nástupu a další důležité informace. Vystavený návrh je pro klienta závazný.

Příspěvková lázeňská péče

Délka pobytu: 21 dní/14 dní v závislosti na druhu indikace

Úhrada zdravotní pojišťovny: Péče je částečně hrazená pojišťovnou, a to pouze léčení. Ubytování, stravu a lázeňský poplatek 20 Kč/noc si klient platí sám.

Nástup do lázní: Schvalovací proces probíhá stejným způsobem jako u komplexní lázeňské léčby. Po schválení je návrh doručen na rezervační oddělení lázní, které zašle klientovi zvací dopis. V něm je upřesněn datum nástupu a další důležité informace. Platnost návrhu u tohoto typu péče je 6 měsíců od vystavení. V této lhůtě musí klient, podle volné ubytovací kapacity lázní, na svůj pobyt nastoupit.

Samoplátecká lázeňská péče

Pokud nedosáhnete prostřednictvím svého lékaře na komplexní nebo na příspěvkovou lázeňskou péči, je možné si nechat sestavit individuální léčebný pobyt podle Vašeho přání nebo využít nabídky našich pobytových balíčků.

Pobyty pro kolektivy

  • Ozdravné pobyty
  • Školy a školky v přírodě
  • Pobytové balíčky dle individuálních požadavků

U samopláteckých pobytů se snažíme přihlédnout k individuálním požadavkům a potřebám klientů v rámci kapacitních možností lázní.

Nabídka pro dětské domovy a centra

Brožura s informacemi pro dětské domovy a centra ke stažení zde

Bonusy a preventivní programy zdravotních pojišťoven

  • slevy jednotlivých bonusů a programů nelze kombinovat a sčítat
  • slevy dle programů jsou platné jen pro přímé rezervace (nelze uplatnit přes jiného partnera jako cestovní kancelář, internetový portál, atd.)

211 VZP

Klub pevného zdraví KLUB PEVNÉHO ZDRAVÍ (Léčebné lázně Lázně Kynžvart a LL Mánes) – více informací obchodní oddělení LLLK (recepce@lazne-kynzvart.cz)

213 RBP, zdravotní pojišťovna

15% na pobytové balíčky Léčebné lázně Lázně Kynžvart a LL Mánes Karlovy Vary

POBYT od 5 do 11, od 12 nocí nocí příspěvek od 6ti tisíc Kč do 14.400,-Kč rizikové zaměstnání (info na RBP jen se smluvními partnery)

211 zdravotní pojišťovna MINISTERSTVA VNITRA

LÁZEŇSKÝ REHABILITAČNÍ POBYT

- PÉČE PRO DÁRCE KRVE
- REKONDIČNÍ POBYT PO COVIDU 19 (min. 6 nocí po sobě)

úhrada za léčebné procedury na základě vyplněného formuláře od zařízení LLLK (předloží klient)

Léčebné ozdravné pobyty (pro respirační nemoci i chronické a recidivující ekzémy)/14 nocí. (více info recepce@lazne-kynzvart.cz)

Pro klienty,kteří prodělali onemocnění COVID-19 : příspěvěk až 3.500,- Kč na rekondiční pobyt u nás v trvání alespoň 7 dní (6 nocí) /pojištěncům od 19ti let.

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

LÁZEŇSKÝ REHABILITAČNÍ POBYT

- POBYT trvající min. 2 noci /v prvním pololetí až 1000 Kč
- na 50% výši účtenky za lázeňské procedury

úhrada za léčebné procedury na základě vyplněného formuláře od zařízení LLLK a LL Mánes KV (předloží klient)

Níže shrnutí základní informace k příspěvku.
Příspěvek je určen pro pojištěnce OZP ve věku od 18 let.

  • Pobyt a procedury musí být realizovány v českých lázních v oficiální lázeňské oblasti v registrovaném lázeňském zařízení (seznam zde: https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-lazenske-lecebne-rehabilitacnipece-v-ceske-republice/)
  • Pobyt musí být alespoň na 2 noci a s nejméně 2 léčebnými procedurami
  • 50 % spoluúčast - příspěvek je možné využít na 50 % výši platby za procedury či vstupní prohlídku provedené lázeňským lékařem, max. do výše 2 000 Kč / osobu
  • Pro čerpání příspěvku je nutné doložit účetní doklady o zaplacení ubytování a procedur
  • Kupon je možné využít pouze 1x v roce, ale žádost o čerpání příspěvku může obsahovat více účtenek (účtenky z více pobytů)

207 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

DÁRCE KRVE - příspěvek až 1000,- Kč proplacení léčebných kůr a procedur (LLLK a LL Mánes KV)

209 ZP Škoda

10% sleva pro klienty z veškerých balíčků LLLK a LL Mánes KV