Indikace - Co léčíme

Pravidla komplexní lázeňské léčby jsou dána Zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 1/2015 Sb., jehož součástí je Indikační seznam pro lázeňskou péči. Ten vymezuje nemoci, délku léčby jednotlivých indikací a lázeňské místo, kde se daná indikace může léčit.

Pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart stanoví Indikační seznam tyto indikace :

Děti

Nemoci onkologické XXI
Zhoubné nádory XXI/1
Nemoci trávicího ústrojí XXIII
Onemocnění jícnu, žaludku a dvanáctníku XXIII/1
Onemocnění střev XXIII/2
Onemocnění jater XXIII/3
Onemocnění žlučníku a žlučových cest XXIII/4
Onemocnění pankreatu XXIII/5
Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita XXIV
Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory XXIV/2
Thyreopatie, stavy po operacích štítné žlázy XXIV/3
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí XXV
Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení XXV/1
Chronická nebo recidivující bronchitis XXV/2
Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let XXV/3
Bronchiektasie XXV/4
Asthma bronchiale XXV/5
Stavy po operacích cest dýchacích a malformací hrudníku XXV/6
Cystická fibróza. Intersticiální plicní fibróza. Sarkoidóza plic. XXV/7
Nemoci močového ústrojí XXVIII
Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest XXVIII/1
Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění XXVIII/2
Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu XXVIII/3
Chronická difusní GN, lipoidní nefróza, nefropatie ve stadiu remise XXVIII/4
Stavy po transplantaci ledvin XXVIII/5
Funkční poruchy mikce XXVIII/6
Nemoci kožní XXX
Psoriasis vulgaris XXX/1
Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického. Chronické prurigo. XXX/2
Nemoci pohybového ústrojí
Morbus Scheuermann XXVII/6
Vertebrogenní algický syndrom XXVII/7

Dospělí

Nemoci onkologické I
Zhoubné nádory I/1
Nemoci trávicího ústrojí III
Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev III/1
Stavy po operaci jícnu, žaludku a dvanáctníku III/2
Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí IV
Stavy po totální thyreoidektomii. Hypotyreóza. IV/2
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí V
Stavy po operaci dýchacích cest. Stavy po transplantaci plic. V/1
Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení; po foniochir. léčbě V/2
Stavy po komplikovaném zánětu plic V/3
Bronchiektazie. Recidivující a chronické záněty dýchacího ústrojí. V/4
Asthma bronchiale. Chronická obstrukční plicní nemoc. V/5
Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie V/6
Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů V/7
Nemoci pohybového ústrojí VII
Bolestivé stavy šlach, úponů, burz včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji VII/6
Coxartróza, Gonartróza VII/7
Artrózy v ostatních lokalizacích VII/8
Vertebrogenní syndrom VII/9
Nemoci močového ústrojí VIII
Recidivující a chronické netuberkulosní záněty ledvin a močových cest. VIII/1
Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách. Nefrokalcinóza. VIII/2
Stavy po operacích ledvin a močových cest VIII/3
Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu. Dárce štěpu. VIII/5
Nemoci kožní X
Atopický ekzém X/1
Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris X/2