Léčba obezity

O pacienty se stará kvalifikovaný personál - lékař, zdravotní sestry, vychovatelky, nutriční terapeutka, fyzioterapeutka, kondiční trenér, kulturní referentky a učitelky.

Léčba dětí vychází z léčebného plánu, který zahrnuje následující procedury:

 • minerální koupel uhličitá
 • skotské střiky
 • klasická masáž
 • léčebná tělesná výchova skupinová
 • léčebná tělesná výchova v bazénu + sauna
 • nordic walking
 • posilovna (od 12 let)

Léčba obezity

V rámci pohybového režimu děti dále absolvují:

 • Ranní chůze - 15x za pobyt, ráno před snídaní, délka trvání 45min (zahřátí-chůze-strečink).
 • Míčové a jiné hry - realizují se na multifunkčním hřišti (volejbal, nohejbal, basketbal, tenis).
 • Terénní jízda na kole - děti absolvují kratší i delší trasy přizpůsobené jejich fyzické zdatnosti.
 • Vycházky - v odpoledních hodinách chodí děti na vycházky do okolí lázní, délka turistický tras je přizpůsobena možnostem dětí a jejich zdravotnímu stavu.
 • Kruhový trénink - tréninková metoda, která se skládá z vybraných cviků, zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla, buď jednotlivě, nebo v kombinaci po předem určenou dobu.

Při pohybových aktivitách používáme různé typy cvičení s pomůckami (gymbally, overbally, gumy, balanční pomůcky…) Pohybové aktivity mají velký vliv na celkový úspěch léčby. Pohybový režim se soustřeďuje na rozvoj vytrvalosti, síly, rychlosti a obratnosti a na prevenci i léčbu svalových dysbalancí.

Do dvou dnů po nástupu dětí do lázní probíhá kaliperace, objemové měření, vážení, focení a chodecký test.

Kaliperace je měření tloušťky kožní řasy kaliperem, provádí se po příjezdu a před odjezdem dítěte, naměřené hodnoty se zapisuji do tabulky.

Objemové měření, vážení a focení provádíme 5x za pobyt, před snídaní. Fotografie jsou pořizované pouze se souhlasem dítěte a zákonného zástupce.

Chodecký test je 2km chůze na chodeckém pásu. Měří se tepová frekvence před zahájením testu a pak po každém půl kilometru. Provádí se dvakrát za pobyt po příjezdu a před odjezdem.

Součástí ucelené péče o děti s obezitou je edukace dětí zaměřená na zdravý životní styl, rozdělená do 4 kroků:

1. krok

spočívá v edukaci. Co je obezita a jak vzniká, jaká jsou zdravotní rizika, správná a špatná skladba jídelníčku, vhodný a nevhodný pitný režim, význam pohybové aktivity.

2. krok

spočívá v edukaci o pravidlech správného stravování, vysvětlení, co jsou bílkoviny, tuky, cukry a jejich obsah v potravinách; jejich správný poměr; jak by měl vypadat potravinový talíř, jak správně vybrat pohybovou aktivitu a dodržování pitného režimu.

3. krok

spočívá v upevňování získaných znalostí o snižování váhy, o správné skladbě potravin o důležitosti pravidelnosti v jídle a o dodržování principu potravinového talíře.

4. krok

spočívá ve shrnutí všech informací, v opakování a ve vyhodnocení výsledků dítěte během pobytu ve sledovaných ukazatelích.


Volnočasové aktivity v Lázních Kynžvart doplňují hlavní léčebný program o další nabídku činností, které děti využívají v době, kdy nenavštěvují procedury a školu. V areálu lázní se nachází multifunkční hřiště, využívané pro míčové a jiné hry. Připraven je bohatý kulturní program, také výlety za kulturními a přírodními zajímavostmi v okolí. Lázně pořádají maškarní karnevaly, diskotéky, promítaní pohádek, zařazována je i ergoterapie (mandaly, pískování či keramika aj.)