Rehabilitace

Skupinové cvičení

 • Indikace: nemoci dýchacích cest, dermorespirační syndrom, nemoci zažívacího ústrojí, nefrourologická onemocnění, chronické nemoci s vadným držením těla, obezita, ploché nohy
 • Doba trvání: 10 - 20 min dle věku pacienta
 • Způsob provádění: cvičení dle Mojžíšové, dechová cvičení, posilování oslabených svalů, protahování zkrácených svalů, cvičení s míči, overbally, labilními plochami, na trampolíně, senzomotorický chodníček

Cvičení v bazénu

 • Indikace: nemoci dýchacích cest, nemoci zažívacího ústrojí, nemoci kůže, chronické nemoci s vadným držením těla, obezita, ploché nohy
 • Doba trvání: 15 - 20 min
 • Způsob provádění: cvičení proti odporu vody, cvičení s pomůckami (destičky, tyče, míčky, vodolepky, a p.), hry ve vodě

Míčková facilitace – míčkování

 • Indikace: onemocnění dýchacích cest, vadné držení těla, nefrourologická onemocnění
 • Způsob provádění: sestava hrudní a obličejová - zácvik maminek

Muzikoterapie – rehabilitace hrou na flétnu

 • Indikace: onemocnění dýchacích cest
 • Způsob provádění: nácvik správného držení flétny, správného dýchání do flétny (nádech do břicha, dlouhý či přerušovaný výdech), procvičování rytmů – zácvik maminek

Posilovna

 • Indikace: pacienti starší 12 let
 • Doba trvání: 30 - 60 min
 • Způsob provádění: rozcvička, posilování, protahování

Vibrační masáž

 • Indikace: onemocnění dýchacích cest – zahlenění
 • Způsob provádění: vibrace v oblasti hrudníku, nácvik vykašlávání – zácvik maminek

Reflexní masáž

 • Indikace: nefrourologické onemocnění
 • Způsob provádění: pánevní sestava