HIPOTERAPIE v srdci přírody

Děti se zdravotním problémem, jejich rodiče, ale i dospělí klienti jsou často velmi frustrováni nutností pravidelného a dlouhodobého cvičení v domácím prostředí. Většinou ho buď nestíhají v nabitém denním programu, nebo je to dlouhodobě prostě nebaví, tak přestanou být důslední. Ve fyzioterapeutických ordinacích pak často slýchají, že by měli cvičit lépe a více. Navíc, čím je dítě menší, tím méně jde cvičit složité specifické cviky, protože malé dítě je většinou nechápe, nedokáže se soustředit, nebo ho cvik po chvilce přestane bavit a začne si raději hrát.

Hipoterapie svým unikátním mechanizmem působí na klienta komplexně, nejenom na jeho pohybový aparát, ale kůň funguje i jako výborný komunikační prostředek mezi klientem a terapeutem. Terapie samotná probíhá v neformálním prostředí, čímž odpadá syndrom bílého pláště, kdy se dítě bojí, nespolupracuje s terapeutem. Navíc se vše samozřejmě odehrává na čerstvém vzduchu v léčivých klimatických podmínkách v krásném prostředí lázeňského parku.

K dosažení léčebného účinku hipoterapie využívá přirozeného pohybu koňského hřbetu jako balanční plochy. Cílem je dosáhnout pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně. Při tom dochází ke stimulaci a aktivaci přirozených pohybových vzorů klienta, které jsou z nějakého důvodu narušeny. Tím důvodem mohou být poruchy centrální nervové soustavy, svalové dysbalance při vadném držení těla, skolióze, ale i po úrazech, operacích a dalších onemocněních.

Kůň navíc každým svým krokem mění podmínky v prostoru a čase. To znamená, že plynule nutí klienta balancovat a reagovat na změnu těžiště, na rozdíl od klasické fyzioterapie, kde se cvičí v přesně daných pozicích a změna pohybu v prostoru a čase je minimální.

Pohyb hřbetu koně při správné pozici klienta na koni, vhodném tempu, dobře vybranému terénu a korekci pozice terapeutem pak již následně vede tělo k takovým reakcím nejen pohybového aparátu, ale i v řízení pohybu, emocí a psychiky, aby byl splněn cíl terapie u každého individuálně. Často bývá tou pověstnou poslední kapkou, která spojí různé přístupy fyzioterapie a posune klienta významně dál.

Ceny naleznete na této stránce s ceníkem

Dotazy: kontakt balneoprovoz 354 672 123/138