Přírodní léčivé zdroje

Klimatické podmínky

Klimatické podmínky vycházejí z polohy areálu lázní:

  • podhorská oblast s nadmořskou výškou 730 m, nad hranicí přízemních mlh
  • umístění areálu na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (vlivem jihozápadní expozice intenzivnější oslunění o 20-30 %)
  • vysoká a stálá vlhkost vzduchu daná polohou areálu uprostřed rozsáhlých lesů smíšeného charakteru
  • vysoký stupeň čistoty ovzduší s nízkým obsahem alergenů a bakterií

Sledování zákonných klimatologických dat a hodnot škodlivin je zajištěno vlastním monitorovacím zařízením. Zpracování klimatologických hodnot provádí Český hydrometeorologický ústav v Plzni a zpracování hodnot škodlivin v ovzduší Hygienické a ekologické laboratoře Cheb.

Naměřená klimatologická data a hodnoty škodlivin naleznete zde


Léčebné lázně Lázně Kynžvart jsou jedním ze čtyř lázeňských zařízení v ČR, které má klimatické podmínky vyhlášené Ministerstvem zdravotnictví ČR jako přírodní léčivý zdroj. Rozhodnutí MZ ČR č.j. ČIL - 15.10.2009/46807-P.

Minerální prameny

Kynžvartské minerální prameny jsou součástí zřídelní soustavy kyselek uvnitř široké mariánskolázeňské zřídelní oblasti, avšak společný mají pouze hlubinný zdroj oxidu uhličitého. V současné době se jímají 4 prameny - Helena, Viktor, Marie a Richard.

Po stránce chemického složení je třeba skupinu lázeňských (léčebných) kyselek rozlišit na dvě relativně samostatné zřídelní struktury:

  • Skupinu pramenů zachycených v hlubinných vrtech (Helena, Viktor, Marie). To jsou studené kyselky železnato- hydrogenuhličitanovápenatohořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, vápníku a sodíku, se silnou mineralizací, která se tvoří v pásmu puklinového prostředí basických hornin.

    Prameny Helena a Viktor je možné čerpat v pitném pavilónku, pramen Marie je jímán pouze do studny, je však také monitorováno jeho chemické složení i vydatnost.

  • Pramen Richard čerpá z pásma mělkých oběhů podzemní vody ve zvětralinovém plášti, je to taktéž studená kyselka hydrogenuhličitanovápenatohořečnatého typu, ale její mineralizace je slabá. Je to velice známá minerální voda, čirá, příjemné osvěžující chuti. Vývěr je zachycen ve studni hluboké 9,3m a je možné ji čerpat v pitném pavilonu uprostřed lázeňského parku. Teplota vody je 8,8° C. Na přelomu 19. a 20. století byla v nově vybudované stáčírně plněna minerální voda Richard do skleněných lahví a exportována do celého světa. Byla vyhlášena jako "výtečná stolní voda" nejen pro svoji lahodnost, ale i stálost. Plnění bylo ukončeno v roce 1946.

U všech uvedených kyselek jsou trvale prováděny také hygienické rozbory.

Za porovnání stojí analýza chemického složení využívaných a léčebných pramenů z roku 1970 a z roku 2014:

  RICHARD HELENA VIKTOR
1970 2014 1970 2014 1970 2014
sodík 7,98 mg/l 10,00 mg/l 29,91 mg/l 29,40 mg/l 10,80 mg/l 16,60 mg/l
vápník 26,90 mg/l 28,80 mg/l 236,90 mg/l 249,00 mg/l 139,00 mg/l 136,00 mg/l
hořčík 8,22 mg/l 9,50 mg/l 83,50 mg/l 88,10 mg/l 38,70 mg/l 47,20 mg/l
železo 0,02 mg/l 0,02 mg/l 29,30 mg/l 35,50 mg/l 32,50 mg/l 35,20 mg/l
oxid uhličitý 2715,00 mg/l 2580,00 mg/l 2364,00 mg/l 2530,00 mg/l 2630,00 mg/l 2350,00 mg/l

Je patrné, že se nesnížil obsah důležitých prvků během několika desetiletí, naopak došlo k jejich navýšení a tedy chemizace je stabilní. Tím je splněna jedna z podmínek klasifikace léčivých minerálních vod daná právní normou ČR - zachovat stálé složení. Jsou splněny i další dané podmínky - obsah nejméně 1 g/l rozpuštěných minerálů, nejméně 1 g/l volného rozpuštěného oxidu uhličitého a obsah pro zdraví významného chemického prvku (podle něho se pak přiřazuje použití minerální vody k určité indikaci) aj.

Peloidy

Mezi Lázněmi Kynžvart a Mariánskými Lázněmi se rozkládala v minulosti poměrně bohatá ložiska peloidů. Byla však vytěžena a částečně vyschla (pravděpodobně v důsledku melioračních úprav). V současné době je pro léčbu užívána kvalitní rašelina, která je dovážena z oblasti jižních Čech - Třeboňska.