Úvod

PF 2020

Specifické klimatické hodnoty

Zásadní je umístění lázeňského místa na jihozápadním svahu Slavkovského lesa v nadmořské výšce 730 m, nad hranicí přízemních mlh, vysokou a stálou vlhkostí vzduchu danou blízkostí rozsáhlých smíšených lesů a vysokým stupněm čistoty ovzduší s nízkým obsahem alergenů a bakterií. Proto je klimatoterapie důležitou složkou komplexní lázeňské léčby poskytované v Léčebných lázních Lázně Kynžvart.

Která onemocnění vám pomůžeme řešit?

  • Nejvíce je pacientů s onemocněním netuberkulózních nemocí cest dýchacích a nemocí kožních. Úspěšně léčíme kožní onemocnění zejména atopické ekzémy a lupenku.
  • Jako jediné lázně v České republice léčíme děti s onemocněním ledvin a cest močových.
  • Úspěšní jsme i s léčením obezit a vybraných nemocí trávicího traktu.
  • Novinkou od roku 2017 je léčba nemocí pohybového ústrojí.

Věříme, že máme společné cíle

  • navrácení a upevnění zdraví pacienta
  • stabilizace jeho zdravotního stavu
  • maximální zmírnění důsledků nemoci
  • prodloužení a zlepšení kvality života
  • významné snížení farmakoterapie po prvním i následných léčebných pobytech

Kontraindikace

Co je naší předností?

Lázeňská léčba rodinného typu - preferujeme současnou léčbu dětského pacienta i jeho doprovodu na základě schválených Návrhů na lázeňskou léčbu zdravotní pojišťovnou, a to ve stejné nebo různé indikaci dětského a dospělého pacienta. Za zvýhodněné ceny poskytneme ubytování i dalším rodinným příslušníkům.

Pro děti je denně zajištěna výuka v ZŠ umístěné přímo v areálu Léčebných lázní Lázně Kynžvart.
Vysílající škola dítěte vybaví pacienta požadavky na výuku tak, aby děti nezanedbaly učivo a nebyly pozadu oproti své kmenové škole. Lázeňská škola zajišťuje individuální přístup k žákům. V Léčebných lázních Lázně Kynžvart lze taktéž využít služeb MŠ.

Efekt lázeňské léčby

V Léčebných lázních Lázně Kynžvart proběhla studie ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost , časopis Alergie 2007/4.

Praktické informace

Jak zajistit pacientovi lázeňskou léčbu?
Praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vyplní tiskopis Návrh na lázeňskou léčbu.

Děkujeme, že do kolonky "Doporučené místo pro lázeňskou léčbu" uvedete Léčebné lázně Lázně Kynžvart.

Podepsaný Návrh na lázeňskou léčbu pacientem či jeho zákonným zástupcem je nutné zaslat příslušné zdravotní pojišťovně ke schválení revizním lékařem.

Ostatní již zařídí zdravotní pojišťovna a naše přijímací kancelář, která poskytne vašim pacientům veškeré informace potřebné k nástupu do Lázní Kynžvartu.


Kdo hradí lázeňskou léčbu?Lázeňská léčba je hrazená plně (komplexní péče) nebo částečně (příspěvková péče) zdravotní pojišťovnou. Léčebné lázně Lázně Kynžvart mají uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacient si ji může hradit jako samoplátce .

Legislativa, léčené indikace a léčebné postupy

Děti ve věku od 1,5 roku do 6 let mají zákonný nárok na doprovod dospělé osoby. Tento doprovod je možný, nikoliv nutný. Jako schválený je též hrazen zdravotní pojišťovnou. U dětí starších 6-ti let je možný ve vyjímečných případech doprovod na základě doporučení odborného lékaře a schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Neschválený doprovod revizním lékařem je možno realizovat za úhradu. Platnost návrhu na lázeňskou léčbu je u dětských pacientů 6 měsíců, u dospělých pacientů 3 měsíce od vystavení návrhu praktickým lékařem. U léčby pooperačních stavů je dán nástup na lázeňskou léčbu termínem operace, nikoliv délkou platnosti návrhu.

Délka komplexní lázeňské léčby je stanovena vyhláškou č. 2/2015 Sb. U dětských pacientů je to 28 dnů, u dospělých pacientů 21, příp. 28 dnů v návaznosti na léčenou indikaci. Délka příspěvkové léčby dospělých pacientů je 14 – 21 dnů.

Komplexní lázeňská péče není zahrnována do limitu indukované či vyžádané péče praktickým lékařům. Vystavením Návrhu na lázeňskou léčbu se lékařům nekrátí limity u zdravotních pojišťoven.

Lázeňská 295
354 91 Lázně Kynžvart
GPS: 50°0‘31.08“N 12°37‘54.29“E
Tel: +420 354 672 151-2
e-mail: recepce@lazne-kynzvart.cz
Rezervace a objednávání pobytů
PO - PÁ 7:00 – 11:30, 12:15 -15:00

Odborné konzultace poskytne:
MUDr. Dana Šašková
náměstkyně pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči
saskova@lazne-kynzvart.cz
tel. +420 354 672 120

Prim. MUDr. Josef Nebesař
vedoucí lékař
nebesar@lazne-kynzvart.cz

Ing. Jan Ludvík, MBA
ředitel organizace
ludvik@lazne-kynzvart.cz
Tel.: +420 354 672 160