Úvod

Specifické klimatické hodnoty

Zásadní je umístění lázeňského místa na jihozápadním svahu Slavkovského lesa v nadmořské výšce 730 m, nad hranicí přízemních mlh, vysokou a stálou vlhkostí vzduchu danou blízkostí rozsáhlých smíšených lesů a vysokým stupněm čistoty ovzduší s nízkým obsahem alergenů a bakterií. Proto je klimatoterapie důležitou složkou komplexní lázeňské léčby poskytované v Léčebných lázních Lázně Kynžvart.

Která onemocnění vám pomůžeme řešit?

 • Nejvíce je pacientů s onemocněním netuberkulózních nemocí cest dýchacích a nemocí kožních. Úspěšně léčíme kožní onemocnění zejména atopické ekzémy a lupenku.
 • Jako jediné lázně v České republice léčíme děti s onemocněním ledvin a cest močových.
 • Úspěšní jsme i s léčením obezit a vybraných nemocí trávicího traktu.
 • Novinkou od roku 2017 je léčba nemocí pohybového ústrojí.

Věříme, že máme společné cíle

 • navrácení a upevnění zdraví pacienta
 • stabilizace jeho zdravotního stavu
 • maximální zmírnění důsledků nemoci
 • prodloužení a zlepšení kvality života
 • významné snížení farmakoterapie po prvním i následných léčebných pobytech

Kontraindikace

Co je naší předností?

Lázeňská léčba rodinného typu - preferujeme současnou léčbu dětského pacienta i jeho doprovodu na základě schválených Návrhů na lázeňskou léčbu zdravotní pojišťovnou, a to ve stejné nebo různé indikaci dětského a dospělého pacienta. Za zvýhodněné ceny poskytneme ubytování i dalším rodinným příslušníkům.

Pro děti je denně zajištěna výuka v ZŠ umístěné přímo v areálu Léčebných lázní Lázně Kynžvart.
Vysílající škola dítěte vybaví pacienta požadavky na výuku tak, aby děti nezanedbaly učivo a nebyly pozadu oproti své kmenové škole. Lázeňská škola zajišťuje individuální přístup k žákům. V Léčebných lázních Lázně Kynžvart lze taktéž využít služeb MŠ.

Efekt lázeňské léčby

V Léčebných lázních Lázně Kynžvart proběhla studie ve spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost , časopis Alergie 2007/4.

Praktické informace

Jak zajistit pacientovi lázeňskou léčbu?
Praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vyplní tiskopis Návrh na lázeňskou léčbu.

Děkujeme, že do kolonky "Doporučené místo pro lázeňskou léčbu" uvedete Léčebné lázně Lázně Kynžvart.

Podepsaný Návrh na lázeňskou léčbu pacientem či jeho zákonným zástupcem je nutné zaslat příslušné zdravotní pojišťovně ke schválení revizním lékařem.

Ostatní již zařídí zdravotní pojišťovna a naše přijímací kancelář, která poskytne vašim pacientům veškeré informace potřebné k nástupu do Lázní Kynžvartu.


Kdo hradí lázeňskou léčbu?
Lázeňská léčba je hrazená plně (komplexní péče) nebo částečně (příspěvková péče) zdravotní pojišťovnou. Léčebné lázně Lázně Kynžvart mají uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Pacient si ji může hradit jako samoplátce .


Uplatňuje zdravotní pojišťovna na lékaře sankce v případě, že by předepsali příliš velkému počtu svých pacientů lázně?
Nikoli, takové sankce u lázeňské léčebně rehabilitační péče neexistují. Možná regulační omezení hrazených zdravotních služeb jsou spolu s výší úhrad a hodnotami bodu stanovena tzv. úhradovou vyhláškou, kterou vydává ministerstvo zdravotnictví. A žádná z dosavadních úhradových vyhlášek, ani ta současná pro rok 2019, nezařadila lázeňskou péči do tzv. indukované či vyžádané péče, pro niž jsou ve vyhlášce definovány regulační podmínky a příslušné limity, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři případná sankce (srážka o určité procento z překročení průměrné úhrady, jak je tomu za určitých podmínek například u lékové preskripce apod.).

Jedinou v právních normách zakotvenou regulací lázeňské léčebně rehabilitační péče je tak vlastní systém vysílání na lázeňskou péči, jak jej definuje zákon o veřejném zdravotním pojištění a jeho příloha č. 5 – Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé a pro děti a dorost.

Spolu s indikačními podmínkami, které musí zdravotní stav pojištěnce splňovat, definují tyto právní normy i kontraindikace, které pobyt v lázních vylučují. Správné aplikování pravidel pro vznik nároku na poskytnutí hrazené lázeňské péče potvrzují revizní lékaři, kteří musí vystavený návrh na lázeňskou péči schválit předtím, než je pojištěnci poskytnuta. Právě schválením předem se vyžádání lázeňské péče zásadně liší od předepsání léku na recept nebo vyslání pacienta na vyšetření u specialisty či k hospitalizaci tzv. výměnným poukazem, o nichž se pojišťovna dozví až poté, kdy jí takovou péči či výdej léku fakturuje daný poskytovatel zdravotních služeb.

Lázeňská péče je tedy sice regulovanou oblastí zdravotní péče, není ale započítávána do regulačních limitů indikujících lékařů.
Více informací k lázeňské léčebně rehabilitační péči najdete na www.vzp.cz/lazne .


Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění platná od 6. 1. 2015
Vážené lékařky a lékaři, rádi bychom Vás ujistili, že lázeňská péče NENÍ ZAŘAZENA úhradovou vyhláškou do tzv. indukované či vyžádané péče, při jejichž překročení hrozí vysílajícímu lékaři sankční podmínky.

Od 6. ledna 2015 je v platnosti novelizovaný zákon o veřejném zdravotním pojištění, jehož součástí je také novelizovaný Indikační seznam pro lázeňskou péči, který upravuje pravidla poskytování lázeňské péče hrazené zdravotními pojišťovnami a který nahradil Vyhlášku č. 267 z roku 2012. Novelizovaný Indikační seznam je pro pacienty příznivější, jelikož u vybraných diagnóz vrací zpět délku pobytu na 28 dní. U řady dětských diagnóz pak umožňuje prodloužení léčby.

Níže pro vaši informaci uvádíme hlavní změny, jež novela přináší:

 • u všech dětských indikací je doplněna možnost prodloužení délky pobytů na návrh ošetřujícího lékaře
 • u dalších dospělých indikací je dána možnost prodloužení pobytů na návrh ošetřujícího lázeňského lékaře
 • u některých dospělých indikací je upravena možnost opakování pobytů
 • příspěvkový lázeňský pobyt pro dospělé je stanoven na 21 dnů, případně 14 dnů (pouze v indikovaných případech)

Novela zpřesňuje některé požadavky (např. definice intervalu nástupy na opakovaný pobyt).

Přímo zákonem je stanovena zejména:

 • délka léčebného pobytu
 • možnosti jeho prodloužení
 • následné opakování lázeňského pobytu
 • kritéria nevyplývající z ryze medicínských důvodů

K zákonu je vydána prováděcí vyhláška MZ ČR – o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Návrh vyhlášky upravuje:

 • odborná medicínská kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • indikační předpoklady
 • kontraindikace
 • odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče vč. potřebných vyšetření
 • obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči
 • obor specializace lékaře, který péči doporučuje
 • požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče
 • indikační zaměření lázeňských míst

Legislativa, léčené indikace a léčebné postupy

Děti ve věku od 1,5 roku do 6 let mají zákonný nárok na doprovod dospělé osoby. Tento doprovod je možný, nikoliv nutný. Jako schválený je též hrazen zdravotní pojišťovnou. U dětí starších 6-ti let je možný ve vyjímečných případech doprovod na základě doporučení odborného lékaře a schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Neschválený doprovod revizním lékařem je možno realizovat za úhradu. Platnost návrhu na lázeňskou léčbu je u dětských pacientů 6 měsíců, u dospělých pacientů 3 měsíce od vystavení návrhu praktickým lékařem. U léčby pooperačních stavů je dán nástup na lázeňskou léčbu termínem operace, nikoliv délkou platnosti návrhu.

Délka komplexní lázeňské léčby je stanovena vyhláškou č. 2/2015 Sb. U dětských pacientů je to 28 dnů, u dospělých pacientů 21, příp. 28 dnů v návaznosti na léčenou indikaci. Délka příspěvkové léčby dospělých pacientů je 14 – 21 dnů.

Komplexní lázeňská péče není zahrnována do limitu indukované či vyžádané péče praktickým lékařům. Vystavením Návrhu na lázeňskou léčbu se lékařům nekrátí limity u zdravotních pojišťoven.

Lázeňská 295
354 91 Lázně Kynžvart
GPS: 50°0‘31.08“N 12°37‘54.29“E
Tel: +420 354 672 151-2
e-mail: recepce@lazne-kynzvart.cz
Rezervace a objednávání pobytů
PO - PÁ 7:00 – 11:45, 12:45 -15:30

Odborné konzultace poskytne:
MUDr. Dana Šašková
náměstkyně pro lékařskou, ošetřovatelskou a lázeňskou péči
saskova@lazne-kynzvart.cz
tel. +420 354 672 120

Mgr. Karel Naxera
ředitel organizace
naxera@lazne-kynzvart.cz
Tel.: +420 354 672 160