Základní škola

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáka/žákyně ZŠ,
Vaše dítě bude při pobytu v léčebných lázních navštěvovat základní školu.

Adresa:
Ředitelství školy a některé třídy ZŠ se nacházejí v samostatné budově Vilka v areálu dětské léčebny, další třídy ZŠ najdete v léčebném domě Výsluní.

Kontakt na odloučené pracoviště:

adresa: ZŠ při Léčebných lázních Lázně Kynžvart, Lázeňská 153
tel.: 354 672 126
mobil: 607 011 733, 734 184 611
e-mail: zsdll.lk@seznam.cz
webové stránky: http://zsnemkv.cz/

Kontakt na ředitelství školy:

adresa: Základní škola a mateřská škola při zdravotnických zařízeních Karlovy Vary, Bezručova 1185/19, 360 01 Karlovy Vary
mobil: 777 680 166
e-mail: zsnem.kvary@seznam.cz
webové stránky: http://zsnemkv.cz/

Vyučování
Pedagogové naší školy budou v souladu s požadavky kmenové školy dbát o nepřerušení vzdělávacího procesu Vašeho dítěte.
Plynule navážou na probíranou látku, pokusí se dovysvětlit témata, která jsou pro žáky obtížná a pomůžou s veškerým dalším potřebným učivem.
Důležité je zejména to, aby si žáci do léčebny přinesli s sebou rozsah probíraného učiva své kmenové školy po dobu lázeňského pobytu, své vlastní učebnice, pracovní sešity a penál.

Dotazník
Společně se zdravotními dotazníky dostáváte i dotazník potřebný pro zařazení do naší školy.

1. pro kmenovou školu:
Osobní list žáka (vyplní kmenová škola)

2. pro Vás – zákonné zástupce
Osobní list žáka (vyplní zákonný zástupce)

Tímto Vás prosíme o pečlivé prostudování, vyplnění a podepsání obou dotazníků a následného předání při příjezdu v příjímací kanceláři.

Navštivte nás

Vážení zákonní zástupci, rádi se s Vámi při nástupu Vašeho dítěte k léčebnému pobytu seznámíme a odpovíme na případné dotazy.
Informace o žácích podáváme rodičům také při odjezdu, případně po domluvě kdykoliv v průběhu pobytu.

Základní škola
V naší základní škole při Lázeňské léčebně Lázně Kynžvart poskytujeme žákům vzdělávání a výchovu v rozsahu základní školy, základní školy speciální a víceletých gymnázií. Výuka probíhá téměř výhradně individuálně. Pracujeme podle interního ŠVP "Učíme se, bavíme se, neztrácíme kontakt". Učitelé také vycházejí z učebních plánů kmenových škol, na které při výuce navazujeme, a tak se snažíme respektovat a sladit naši pedagogickou práci se ŠVP jednotlivých kmenových škol z celé České republiky.

Ve výchovné oblasti se snažíme o to, aby žáci odjížděli domů v psychické pohodě, obohaceni o nové kamarádské vztahy a pozitivní zážitky.

Délka pobytu dětí v lázeňském zařízení je obvykle 28 dní. Žáci jsou do školy zařazováni na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce žáka.

Prioritou naší práce je také úzká spolupráce se zdravotníky. Léčebné procedury a časový rozvrh školní výuky konzultujeme se staničními sestrami jednotlivých léčebných domů a balneoprovozem.

Samozřejmě plně respektujeme, že léčebný režim nemocných dětí je prioritou, v neposlední řadě se ale také snažíme o kontinuitu vzdělávacího procesu žáka. Z dlouhodobých reakcí kmenových škol nás těší fakt, že se nám toto z velké části úspěšně daří.

Škola má učebny vybavené počítači, notebooky, interaktivními tabulemi další technikou, což nám umožňuje různé metody práce s našimi žáky.

Žáci si přivážejí s sebou vlastní pracovní sešity, učebnice a pomůcky. K dispozici jsou jim také vzdělávací materiály naší školy, které průběžně inovujeme a aktualizujeme.

To, že jsou děti zaměstnávány školní prací, se podle zdravotníků a našich výsledků sebehodnocení velice kladně odráží na jejich zdravotním stavu. Učitelé se snaží speciálními pedagogickými metodami a činnostmi děti zaměstnat a zaujmout, a tak se zároveň podílet na zlepšení psychického stavu pacienta.

Možnosti a rozsah práce jsou průběžně konzultovány s ošetřujícím lékařem, který stanoví míru školní práce dle momentálního zdravotního stavu léčeného dítěte a množstvím lázeňských procedur. Kvalifikované konzultace poskytujeme žákům středních škol, středních odborných škol, středních odborných učilišť a víceletých gymnázií.


Přejeme Vám i Vašim dětem radostné a pohodové přípravy na lázeňský pobyt.