Jak se dostat na léčbu

Poradíme vám, jak žádat o lázeňskou léčbu, která je hrazena prostřednictvím zdravotní pojišťovny.

Váš ošetřující praktický lékař na základě doporučení odborného lékaře vyplní tiskopis "Návrh na lázeňskou léčbu". Do kolonky "Doporučené místo pro lázeňskou léčbu" uvede Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Vyplněný "Návrh" musíte jako pacient, příp. zákonný zástupce pacienta, podepsat. "Návrh" lékař zašle zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni, ke schválení revizním lékařem. Zdravotní pojišťovna po schválení odešle "Návrh" přímo do našeho zařízení. Veškeré informace potřebné k nástupu na lázeňskou léčbu obdržíte písemně prostřednictvím naší přijímací kanceláře.

Rezervaci termínu nástupu na lázeňskou léčbu si můžete vytvořit zde


V současné době přijímáme již rezervace i na rok 2020.

Lázeňská léčba hrazená zdravotní pojišťovnou je poskytována jako:

  • komplexní lázeňská péče u dětských pacientů
  • komplexní nebo příspěvková lázeňská péče u dospělých pacientů

Ostatní způsoby pobytů, jak individuálních, tak skupinových, je možné objednat v přijímací kanceláři lázní telefonicky, příp. využít elektronický kontakt.

Seznam nástupních termínů naleznete zde