Jak se dostat na léčbu

LÁZEŇSKÁ LÉČBA po onemocnění COVID-19

V případě, že u vás nemoc covid-19 způsobí pneumonii, vztahuje se na vás možnost komplexní lázeňské léčby v indikaci V/3 - stavy po komplikovaném zánětu plic. Léčbu je nutné podstoupit do 4 měsíců po ukončení hospitalizace a trvá 21 dní.

Poradíme vám, jak žádat o lázeňskou léčbu, která je hrazena prostřednictvím zdravotní pojišťovny.

Lázeňskou léčebně rehabilitační péči Vám musí jako nezbytnou součást léčebného procesu doporučit jeho ošetřující lékař. Návrh podává zdravotní pojišťovně buďto registrující praktický lékař, ambulantní lékař, který péči doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Do kolonky "Doporučené místo pro lázeňskou léčbu" uvede Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Vyplněný "Návrh" musíte jako pacient, příp. zákonný zástupce pacienta, podepsat. "Návrh" lékař zašle zdravotní pojišťovně, u které jste registrováni, ke schválení revizním lékařem. Zdravotní pojišťovna po schválení odešle "Návrh" přímo do našeho zařízení. Veškeré informace potřebné k nástupu na lázeňskou léčbu obdržíte písemně prostřednictvím naší přijímací kanceláře.

Rezervaci termínu nástupu na lázeňskou léčbu si můžete vytvořit zde


Lázeňská léčba hrazená zdravotní pojišťovnou je poskytována jako:

  • komplexní lázeňská péče u dětských pacientů
  • komplexní nebo příspěvková lázeňská péče u dospělých pacientů

Ostatní způsoby pobytů, jak individuálních, tak skupinových, je možné objednat v přijímací kanceláři lázní telefonicky, příp. využít elektronický kontakt.

Seznam nástupních termínů naleznete zde