Veřejné zakázky

20. 7. 2018 - VZ0050613: LLLK - Projektová dokumentace rekonstrukce LD Orlík

Vyhotovení PD pro stavební povolení včetně projednání s dotčenými orgány, PD na provádění stavby a autorského dozoru rekonstrukce lázeňského domu Orlík.
Termín pro podání nabídky: 3. 8. 2018

24. 5. 2018 - VZ0047444/2017007/EN - Rámcová smlouva na dodávky drogistického zboží pro LL LK

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dílčích dodávek drogistického zboží, vymezený v komoditním rozsahu, který je přílohou této dokumentace
Termín pro podání nabídky: 8. 6. 2018

23. 5. 2018 - VZ0046167/2018005/EN - Rámcová smlouva na praní prádla pro LL Lázně Kynžvart

Zajištění praní prádla pro zdravotnické zařízení Léčebné lázně Lázně Kynžvart tak, aby byly naplněny podmínky právních předpisů stanovících požadavky na hygienu prádla ve zdravotnickém zařízení, zejména přílohy č. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Termín pro podání nabídky: 11. 6. 2018

18. 1. 2018 - VZ0038014/2018001/EN - DODÁVKA A IMPLEMENTACE SPISOVÉ SLUŽBY pro LL Lázně Kynžvart

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je dodávka a implementace aplikace Elektronická spisová služba (dále jen ESS) v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Termín pro podání nabídky: 12. 2. 2018