Veřejné zakázky

30. 5. 2019 - RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU PRÁDLA A LŮŽKOVIN – LL Lázně Kynžvart VZ VZ0070665/2019015/EN

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem na dodání polštářů, přikrývek a ložního povlečení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy

16. 5. 2019 - Projektová dokumentace rekonstrukce LD Praha a Prádelna

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na dodavatele projektové dokumentace a autorského dozoru spočívající ve zhotovení jednostupňové projektové dokumentace (dále jen „dokumentace“) pro provádění stavby, zadání stavby a k žádosti o stavební rozhodnutí na akci: „LL Lázně Kynžvart - Rekonstrukce lázeňského domu Praha“ a zhotovení prováděcí dokumentaci k objektu Prádelna, v souladu s platnými zákony, předpisy a normami
Termín pro podání nabídky: 6. 6. 2019

9. 5. 2019 - Nákup léků pro LL Lázně Kynžvart VZ066056/2019009/EN

Předmětem plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu je uzavření Smlouvy na dodávku léků. Na základě tohoto zadávacího řízení bude uzavřena Smlouva s jedním účastníkem na období 4 let. Množství léků bude objednáváno podle aktuálních potřeb LL LK. Plnění bude na základě písemné výzvy (dílčí objednávky) k poskytnutí dílčích plnění.
Termín pro podání nabídky: 29. 5. 2019

25. 3. 2019 - Poskytování právních služeb pro Léčebné lázně LK

Předmětem zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je poskytování právního poradenství a právních služeb, zastupování zadavatele ve sporech vedených proti zadavateli i ve sporech zadavatelem vedených, příprava a kontrola smluv a jiných dokumentů dle požadavku zadavatele, připomínkování zadavatelem předložených smluv, vypracování právních stanovisek a analýz, zpracování návrhů řešení problémů, vzniklých v souvislosti s uplatňováním právních předpisů, vyhotovování písemností právního charakteru, zastupování zadavatele před soudem, správními orgány a institucemi a zpracování podkladů pro náhradové řízení za škody způsobené činností zadavatele, řešení reklamačních sporů, penalizací a vymáhání náhrad za škody způsobené zadavateli třetími osobami. A taktéž při zadávání veřejných zakázek.
Termín pro podání nabídky: 9. 4. 2019