Veřejné zakázky

25. 3. 2019 - Poskytování právních služeb pro Léčebné lázně LK

Předmětem zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je poskytování právního poradenství a právních služeb, zastupování zadavatele ve sporech vedených proti zadavateli i ve sporech zadavatelem vedených, příprava a kontrola smluv a jiných dokumentů dle požadavku zadavatele, připomínkování zadavatelem předložených smluv, vypracování právních stanovisek a analýz, zpracování návrhů řešení problémů, vzniklých v souvislosti s uplatňováním právních předpisů, vyhotovování písemností právního charakteru, zastupování zadavatele před soudem, správními orgány a institucemi a zpracování podkladů pro náhradové řízení za škody způsobené činností zadavatele, řešení reklamačních sporů, penalizací a vymáhání náhrad za škody způsobené zadavateli třetími osobami. A taktéž při zadávání veřejných zakázek.
Termín pro podání nabídky: 9. 4. 2019