Veřejné zakázky

13. 12. 2021 - LL Lázně Kynžvart – rekonstrukce Léčebny Mánesá veřejná zakázka

Předmětem zakázky bude provedení stavebních úprav v objektech Mánes I a Mánes II. Budova Mánes I: Rekonstrukce 15 pokojů včetně vybudování sociálních zařízení na pokojích v 2. NP a 5. NP, Výměna oken – částečná a oprava zbývajících, Oprava fasády a střechy (nátěr), Oprava balkonů a jejich železných konstrukcí, úprava terasy. Budova Mánes II: Vytvoření centrálního pracoviště Balnea (rozšíření stávajícího provozu o 1 NP), Částečná výměna oken a oprava zbývajících, Oprava fasády a střechy (nátěr) včetně okapových žlabů, Oprava balkonů a jejich železných konstrukcí, Oprava pokojů (výměna inventáře a podlahy) a rekonstrukce sociálních zařízení. v souladu s projektovou dokumentací na investiční akci „LL Lázně Kynžvart – rekonstrukce Léčebny Mánes“, zpracovatel Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6, jež tvoří Přílohu č. 1 této výzvy, a dle Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této výzvy. Realizovány budou pouze práce uvedené ve Výkazu výměr (příloha č.2).
Termín pro podání nabídky: 12. 1. 2022

12. 5. 2021 - Smlouva na poskytování zahradnických služeb

Předmětem této veřejné zakázky na služby jsou zahradnické a sadovnické níže specifikované práce v celém areálu Léčebných lázní k.ú. Lázně Kynžvart, převážně na parcelách p.č. 538/1 (22 544 m2) a p.č. 504/1 (20 360 m2)
Termín pro podání nabídky: 28. 5. 2021