SPORTOVNÍ KROUŽEK - LÁZEŇSKÁ TV15. 10. 2021

Jednoduché pohybové hry pro děti a rodiče v tělocvičně lázní ( vedle LD Orlík).
od 15:00 hodin pro LD Orlík a Libuši
od 15:45 hodin pro LD Záboj
S sebou: sportovní oděv, obuv do tělocvičny a hlavně dobrou náladu.