SPORTOVNÍ KROUŽEK - LÁZEŇSKÁ TV26. 11. 2021

Jednoduché pohybové hry pro děti a rodiče v tělocvičně lázní ( vedle LD Orlík).
od 15:00 hodin pro LD Záboj a Šárka
od 16:00 hodin pro LD Orlík a Libuše
S sebou: sportovní oděv, obuv do tělocvičny a hlavně dobrou náladu.