SPORTOVNÍ KROUŽEK - LÁZEŇSKÁ TV20. 5. 2022

Jednoduché pohybové hry pro děti i rodiče na multifunkčním hřišti pod bazénem (za nepříznivého počasí v tělocvičně lázní).
od 15:00 - 15:45 hodin pro LD Libuši a Šárku
od 16:00 - 16:45 hodin pro LD Záboj
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, dobrou náladu