SPORTOVNÍ KROUŽEK - LÁZEŇSKÁ TV22. 9. 2023

Jednoduché pohybové hry pro děti a rodiče na multifunkčním hřišti pod bazénem (za nepříznivého počasí v tělicvičně lázní - vedle LD Orlík).
od 16:00 pro LD Libuši, Šárku a Orlík
od 16:45 pro LD Výsluní a Záboj
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, dobrou náladu