SPORTOVNÍ KROUŽEK - LÁZEŇSKÁ TV12. 7. 2024

Jednoduché pohybové hry pro děti a rodiče na multifunkčním hřišti pod bazénem (za nepříznivého počasí v tělocvičně lázní - vedle LD Orlík).
od 15:00 hodin pro LD Orlík, Libuši a Záboj

S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, dobrou náladu