SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM15. 3. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE V PŘÍRODĚ
Od 9:30 hodin pro LD Orlík a Šárka
Od 10:30 hodin pro LD Výsluní a Libuše
Sraz: před tělocvičnou lázní (vedle LD Orlík)
S sebou: sportovní oblečení a obuv, dobrou náladu