SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM22. 5. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE NA MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTI POD BAZÉNEM
od 15:00 - 16:00 LD Trianon
od 16:00 - 17:00 pro zájemce, kteří se nemohli účastnit v řádném termínu
 V případě zhoršených klimatických podmínek se cvičení přesouvá do tělocvičny lázní (u LD Orlík).
S sebou: sportovní oblečení a obuv, dobou náladu