SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM24. 5. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE NA MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTI POD BAZÉNEM
od 14:00 - 15:00 LD Orlík a Šárka
od 15:00 - 16:00 LD Libuše a Výsluní
od 16:00 - 17:00 Trianon a zájemci, kteří se nemohli účastnit v řádném termínu
V případě zhoršených klimatických podmínek se cvičení přesouvá do tělocvičny lázní (u LD Orlík).
S sebou: sportovní oblečení a obuv, dobrou náladu