VÝROBA STRAŠIDÝLEK18. 10. 2021

Srdečně zveme do kulturního sálu lázní, kde si děti mohou vyrobit různá strašidýlka.
Na dozdobení si můžete donést i přírodniny.
8:30 - 11:00 a 14:00 - 16:00 hodin