CO VYPRÁVĚL KLOBOUK PODZIMÁK18. 9. 2023

Ekologický výukový program pro děti pod vedením Mgr. Kateřiny Dvořákové.
Moudrý klobouk děti provedl podzimem, seznámil je s podzimní přírodou a s přípravami rostlin a živočichů na zimu. Děti si také zahrály hry a vyrobily podzimní strom.