JÍZDY NA PONÍCÍCH21. 7. 2021

Srdečně zveme děti k obůrce pod lázeňskou kavárnu na projížďku na našich ponících.
Cena: 50,- Kč
Nutná rezervace u pí Barcíkové nebo pí Bryndové na Balneu.
Projížďky nedoporučujeme dětem s alergií na zvířecí srst.