SPORTOVNÍ KROUŽEK9. 9. 2022

Jednoduché pohybové hry pro děti a rodiče na multifunkčním hřišti pod bazénem (za nepříznivého počasí v tělocvičně lázní).
od 15:00 - 15:45 hodin pro LD Záboj a Šárku
od 16:00 - 16:45 hodin pro LD Výsluní a Libuši
S sebou: sportovní oblečení a obuv, pití, dobou náladu