SPORTOVNÍ KROUŽEK8. 9. 2023

Jednoduché pohybové hry pro děti i rodiče na multifunkčním hřišti pod bazénem (za nepříznivého počasí v tělocvičně lázní - vedle LD Orlík).
od 15:00 hodin pro LD Výsluní a Šárku
S sebou sportovní oblečení a obuv, pití, dobrou náladu