SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM5. 3. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE V KOLEKTIVU
Začátek: 16:00 hodin
Srdečně zveme do tělocvičny lázní (vedle LD Orlík).
S sebou: sportovní oblečení, obuv do tělocvičny a hlavně dobrou náladu.