SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM15. 3. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE V PŘÍRODĚ
Od 9:30 hodin pro LD Orlík a Šárka
Od 10:30 hodin pro LD Výsluní a Libuše