SPORTOVNÍ KROUŽEK S ROMANEM21. 5. 2020

JEDNODUCHÉ POHYBOVÉ HRY PRO DĚTI A RODIČE NA MULTIFUNKČNÍM HŘIŠTI PO BAZÉNEM
od 15:00 - 16:00 hodin LD Orlík a Šárka
od 16:00 - 17:00 LD Libuše a Výsluní