STŘÍDAVKA - letní kino v lázních9. 9. 2022

Srdečně zveme na letní kino do lázeňského parku k Balneu od 21:30 hodin.
Občerstvení zajištěno od 20:00 hodin.
Vstup: 120,- Kč