UKÁZKA PRÁCE SLUŽEBNÍHO PSA PŘI VYHLEDÁVÁNÍ VÝBUŠNIN7. 10. 2021

Srdečně zveme do lázeňského parku k Balneu od 14:00 hodin.
Za nepříznivého počasí se program uskuteční v Kulturním sále LL.
Nedoporučujeme dětem s alergií na zvířecí srst.