VELIKONOČNÍ DOPOLEDNE29. 3. 2024

Srdečně zveme do kulturního sálu lázní na velikonoční dílničky.
 8.30 - 11:30 hodin
- mramorování vyfoukaných vajíček
- ukázka pletení pomlázky
- zdobení a prodej velikonočních perníčků
- velikonoční zápichy a obrázky ze smršťovací fólie
- tvoření z papíru