SPORTOVNÍ KROUŽEK - LÁZEŇSKÁ TV16. 2. 2024

Jednoduché pohybové hry pro děti i rodiče v tělocvičně lázní (vedle LD Orlík).
od 15:00 pro LD Orlík, Záboj a Šárku
S sebou: sportovní oděv, obuv do tělocvičny a hlavně dobrou náladu.