Základní škola

Školou povinné děti navštěvují po dobu pobytu v léčebných lázních základní školu, která je součástí lázeňského areálu. Do základní školy při zdravotnickém zařízení jsou žáci zařazováni na základě § 5a vyhlášky č. 48/2005 Sb. Vyučování probíhá v blocích, kdy jsou žáci rozděleni do vyučování na jednu, dvě až tři hodiny denně, v závislosti na léčebných procedurách.

Škola poskytuje žákům, umístěným v Léčebných lázních Lázně Kynžvart, výchovu a vzdělávání v rozsahu osnov základní školy, základní školy speciální a víceletých gymnázií. Vzdělávání žáků probíhá téměř výhradně individuálně.

Stávající rozdílnost vzdělávacích plánů škol vzbuzuje v rodičích obavy, že děti pobytem v lázních a výukou v lázeňské škole ztratí návaznost na výuku ve své kmenové škole. Ale tyto obavy jsou obvykle zbytečné. I když máme zpracovaný ŠVP ZV "Cesta za zdravím", naši pedagogové vycházejí především z učebních plánů kmenových škol jednotlivých žáků.

Prioritou naší práce je také úzká spolupráce se zdravotníky. Léčebné procedury a časový rozvrh školní výuky konzultujeme se staničními sestrami jednotlivých léčebných domů, vrchní sestrou, ale i s lékaři.

Ve výchovné oblasti se snažíme o to, aby žáci odjížděli domů v psychické pohodě, obohaceni o nové kamarádské vztahy a pozitivní zážitky. Často se celé skupinky dětí domlouvají na společném opakovaném pobytu.

Pojem inkluze, jinak také "společné vzdělávání", není pro nás již roky ničím výjimečným. Vyučujeme zde žáky s různými speciálními potřebami. Věnujeme se jim individuálně, dle požadavků kmenové školy. Pro pedagogy je to mnohdy práce velmi náročná. Avšak ve zpětných zprávách z kmenových škol nacházíme často poděkování od kolegů- pedagogů , za naši práci.

Hlavní motivací pro nás je, aby se prospěch žáka za dobu pobytu výrazně nezměnil. Respektujeme, že léčebný režim je upřednostněn nad časem stráveným ve škole, a proto nás těší fakt, že děti za učivem ve své kmenové škole nezaostávají, že chodí do zdejší lázeňské školy s důvěrou, a dokonce v některých předmětech dosahují významného pokroku.

Od února 2017 umožňujeme žákům doučování hlavních předmětů, tj. matematiky, českého jazyka a jazyk anglického. Doučování je zpravidla jednou týdně – podle domluvy. Z odpoledních aktivit navštěvují děti velmi rády Klub deskových her a zábavné logiky, kde hrají hry, které jim pomáhají rozvíjet logické a strategické myšlení, podporují soutěživost a vzájemné vztahy.

Další odpolední aktivitou je Čtenářský klub, kde se seznamují s novými knihami, zlepšují se ve čtení a mluvním projevu, učí se výběru vhodných knih. Ve čtenářském klubu si nejen čtou, ale vymýšlejí si i vlastní příběhy, povídají si a tím rozvíjejí svou slovní zásobu a fantazii.

V obou klubech si ale určitě zlepšují také soustředěnost, sebekázeň a respekt k druhému.

Internetové stránky školy naleznete zde:
www.zsmslecebnalk.cz