Škola

Žákům se věnují specielní pedagogové též se specializací na dyslexii, dysgrafii a jiné poruchy učení. Výuka je vedena v malých skupinách, často individuálně tak, aby byla zajištěna návaznost na metodiku vysílající školy. Lázeňská škola je v kontaktu s vysílající školou.

Internetové stránky školy naleznete zde:
www.zsmslecebnalk.cz