Veřejné zakázky

11. 7. 2023 - Provádění úklidových prací v LLLK

Zajištění pravidelných a mimořádných úklidových prací v prostorách (objektech) zadavatele, a to v požadovaném rozsahu, četnosti a kvalitě.
Termín pro podání nabídky: 7. 8. 2023

11. 4. 2023 - Poskytování právních služeb pro Léčebné lázně LK

Předmětem zakázky zadávané v tomto zadávacím řízení je poskytování právního poradenství a právních služeb, zastupování zadavatele ve sporech vedených proti zadavateli i ve sporech zadavatelem vedených, příprava a kontrola smluv a jiných dokumentů dle požadavku zadavatele.
Termín pro podání nabídky: 26. 4. 2023

27. 2. 2023 - PRANÍ PRÁDLA PRO LL MÁNES

Předmětem této veřejné zakázky na služby ve všech jejích částech je praní a chemické čištění prádla, včetně souvisejících služeb, a to svozu prádla z vymezených svozových míst, třídění prádla podle stupně znečištění a třídění prádla pro chemické čištění, praní prádla a chemické čištění prádla, sušení prádla, zajištění vysprávky prádla, žehlení a mandlování prádla, balení prádla pro expedici, expedici prádla a rozvoz prádla zpět do svozových míst.
Termín pro podání nabídky: 14. 3. 2023

18. 1. 2023 - RÁMCOVÁ SMLOUVA NA PRANÍ PRÁDLA PRO LL LÁZNĚ KYNŽVART

Praní a chemické čištění prádla, včetně souvisejících služeb, a to svozu prádla z vymezených svozových míst, třídění prádla podle stupně znečištění a třídění prádla pro chemické čištění, praní prádla a chemické čištění prádla, sušení prádla, zajištění vysprávky prádla, žehlení a mandlování prádla, balení prádla pro expedici, expedici prádla a rozvoz prádla zpět do svozových míst.
Termín pro podání nabídky: 27. 1. 2023

3. 1. 2023 - Rámcová smlouva na dodávky drogistického zboží pro LL Lázně Kynžvart

Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení dílčích dodávek drogistického zboží.
Termín pro podání nabídky: 18. 1. 2023