Veřejné zakázky

13. 12. 2018 - VZ0060549: LÉČEBNÉ LÁZNĚ Lázně Kynžvart – Rekonstrukce objektu LD Orlík

Předmětem zakázky bude provedení stavebních úprav v 1. a 2. nadzemním podlaží spočívající v osazení pokojů sanitárním zařízením, výměně rozvodů a opravách či výměně omítek a podlah, dále v lokální výměně střešní krytiny, výměně a oprav klempířských výrobků ve styku střešního pláště s rizalitem čelní fasády, výměně oken a opravě venkovního schodiště v souladu s projektovou dokumentací na investiční akci „LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART -REKONSTRUKCE OBJEKTU LD ORLIK“, zpracovatel Saffron Universe s.r.o., Heinemannova 2695, 160 00 Praha 6.

 
Termín pro podání nabídky: 7. 1. 2019

22. 11. 2018 - VZ0059029: VÝMĚNA ROZVODU VODY LD VÝSLUNÍ – LL Lázně Kynžvart

Předmětem plnění je provedení stavebních a dodavatelských prací v rámci opravy spodního rozvodu teplé a studené vody na lázeňském domě Výsluní, Lázeňská 213, Lázně Kynžvart.

Termín pro podání nabídky: 3. 12. 2018

29. 10. 2018 - VZ0053828/2018019/EN - LÉČEBNÉ LÁZNĚ Lázně Kynžvart - REVITALIZACE PARKOVÝCH PLOCH II

Předmětem zakázky bude provedení zahradnických, pěstebních a udržovacích prací, výsadeb a parkových úprav v souladu s projektovou dokumentací na investiční akci „LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART - REVITALIZACE PARKOVÝCH PLOCH - PARK U PRAMENŮ HELENA A VIKTOR“ a „LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART - REVITALIZACE PARKOVÝCH PLOCH - PARK U PRAMENE RICHARD“, zpracovatel ATELIÉR ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, kancelář: Tepelská 137/3,35301 Mar. Lázně, Ing. Vl. Dufek, Ing. T. Prinz, DiS., Ing. N. Prinzová, leden 2018, jež tvoří Přílohu č. 1 této výzvy, a dle Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této výzvy.
Termín pro podání nabídky: 6. 12. 2018

20. 7. 2018 - VZ0050613: LLLK - Projektová dokumentace rekonstrukce LD Orlík

Vyhotovení PD pro stavební povolení včetně projednání s dotčenými orgány, PD na provádění stavby a autorského dozoru rekonstrukce lázeňského domu Orlík.
Termín pro podání nabídky: 3. 8. 2018

24. 5. 2018 - VZ0047444/2017007/EN - Rámcová smlouva na dodávky drogistického zboží pro LL LK

Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení dílčích dodávek drogistického zboží, vymezený v komoditním rozsahu, který je přílohou této dokumentace
Termín pro podání nabídky: 8. 6. 2018

23. 5. 2018 - VZ0046167/2018005/EN - Rámcová smlouva na praní prádla pro LL Lázně Kynžvart

Zajištění praní prádla pro zdravotnické zařízení Léčebné lázně Lázně Kynžvart tak, aby byly naplněny podmínky právních předpisů stanovících požadavky na hygienu prádla ve zdravotnickém zařízení, zejména přílohy č. 5 vyhlášky č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.
Termín pro podání nabídky: 11. 6. 2018

18. 1. 2018 - VZ0038014/2018001/EN - DODÁVKA A IMPLEMENTACE SPISOVÉ SLUŽBY pro LL Lázně Kynžvart

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je dodávka a implementace aplikace Elektronická spisová služba (dále jen ESS) v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace.

Termín pro podání nabídky: 12. 2. 2018