Veřejné zakázky

29. 12. 2017 - VZ0037115: LL LK - MODERNIZACE METEOSTANICE III

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace meteorologické stanice v Léčebných lázních Lázně Kynžvart
Termín pro podání nabídky: 22. 1. 2018

29. 12. 2017 - VZ0037116: LL LK - MODERNIZACE METEOSTANICE - web kamera II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zapojení panoramatické kamery odpovídajícího specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace
Termín pro podání nabídky: 22. 1. 2018

29. 12. 2017 - VZ0037118: LL LK - MODERNIZACE METEOSTANICE – venkovní LCD display II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zapojení elektronického informačního LCD panelu odpovídajícího specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace
Termín pro podání nabídky: 22. 1. 2018

15. 12. 2017 - VZ0032965/2017019/E - ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADU pro LL Lázně Kynžvart

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je zajištění odvozu odpadů vyprodukovaných zadavatelem, jejich následné odstranění či materiálové využití zákonným způsobem a pronájem prostředků na shromažďování odpadů.

29. 9. 2017 - VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY pro LL Lázně Kynžvart

Jedná se o veřejnou zakázku na služby, jejímž hlavním předmětem je:
Vedení účetnictví Léčebných lázní Lázně Kynžvart (1. část veřejné zakázky)
Vedení a zpracování mzdové agendy Léčebných lázní Lázně Kynžvart (2. část veřejné zakázky).
Termín pro podání nabídky: 6. 11. 2017

12. 6. 2017 - VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ, REHABILITAČNÍ A RELAXAČNÍ ZAŘÍZENÍ – LL Lázně Kynžvart

Předmětem zakázky bude provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací na stavbu „VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ, REHABILITAČNÍ A RELAXAČNÍ ZAŘÍZENÍ – LL Lázně Kynžvart“, zpracovatel P I T T E R DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, IČ: 252 75 291, duben 2017.
Termín pro podání nabídky: 26. 6. 2017

8. 6. 2017 - LL Lázně Kynžvart - Pořízení herních prvků pro dětská hřiště

Dodávka a montáž herních prvků pro dětská hřiště v areálu Léčebných lázní Lázně Kynžvart
Termín pro podání nabídky: 22. 6. 2017

8. 5. 2017 - RÁMCOVÁ SMLOUVA NA VÝROBU POSTELÍ pro Léčebné lázně LK

Rámcová smlouva na výrobu postelí a nočních stolků pro Léčebné lázně Lázně Kynžvart

Doplňující informace na základě dotazu zájemce vložena do příloh.
Termín pro podání nabídky: 23. 5. 2017

7. 5. 2017 - DODÁVKA ELEKTROKOL A HORSKÝCH KOL pro Léčebné lázně LK

Dodat jízdní kola, příslušenství a vybavení podle Specifikace zakázky uvedené v Příloze č. 1. Předmět dodávky musí splňovat všechny podmínky podle platných předpisů pro provoz a používání na pozemních komunikacích.
Termín pro podání nabídky: 22. 5. 2017

27. 4. 2017 - PŘÍKAZNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TDI pro LL LK

Předmětem smlouvy jsou služby technického dozoru a koordinátora BOZP v průběhu realizací projektů Víceúčelové sportovní, rehabilitační a relaxační zařízení, Opěrná zeď pod LD Trianon a Rekonstrukce LD Záboj.
Termín pro podání nabídky: 15. 5. 2017

20. 4. 2017 - Léčebné lázně LK - pořízení přístrojů pro rehabilitaci

18. 4. 2017 - Dodávka komponentů pro kamerový systém Léčebných lázní LK

Dodávka 8 ks kamer a záznamového zařízení pro kamerový systém Léčebných lázní Lázně Kynžvart.

24. 2. 2017 - Topenářské práce v bytovém domě Nástup LK

Předmětem zakázky bude provedení topenářských a instalatérských prací v bytové jednotce dle Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.  Zejména se jedná o dodávku a osazení plynového teplovodního kondenzačního kotle s ekvithermní regulací, dále rozvedení a instalace ústředního topení a plynovodu.

26. 1. 2017 - Rámcová smlouva na poskytování geodetických služeb

Cílem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové smlouvy o dílo uzavřené s jedním uchazečem (dále také „smlouva“ nebo „rámcová smlouva“) na provádění geodetických prací v průběhu realizace koncepční studie „REVITALIZACE PARKOVÝCH PLOCH, LÁZNĚ KYNŽVART“ zpracované Ateliérem Zahradní a krajinářské architektury Mariánské Lázně, Tepelská 137/3, 353 01 Mar. Lázně v září 2016.